Portfolio > Exterior Installations

Ivy Boat
Ivy Boat
Ivy vines, Kevlar epoxy resin
160"x36"x28"
2003