Portfolio > Wall Mounted

Gourd Stone
Gourd Stone
Stainless steel, gourd
72"x20"x16"
2000